Jak přihlásit dítě do MŠ ZDE , v angličtině ZDE 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ ZDE